ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2018 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്-ടു പരീക്ഷകളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം

Friday, August 28, 2015

ന്യൂസ്റ്റാർ ഓണം

ന്യൂസ്റ്റാർ ഓണം

ന്യൂസ്റ്റാർ കോളേജിലെ ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ 2015 ആഗസ്റ്റ് 22, 23 തീയതികളിൽ ന്യൂസ്റ്റാർ കോളേജിൽ വച്ച് നടത്തി. വിവിധ-കലാ-കായിക വിനോദ പരിപാടികൾ നടന്നു. എ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് സാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രണ്ടാം ദിവസം പ്രഥമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂസ്റ്റാർ കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ആദരിച്ചു.
ന്യൂസ്റ്റാർ കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും മിമിക്രി ആട്ടിസ്റ്റുമായ പ്രജിത്ത് കൈലാസത്തിനെ  പൊന്നാട അണിയിക്കുന്നു.

No comments: