ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2015 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ തട്ടത്തുമല ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസിൽ ആകെ ലഭിച്ച രണ്ട് ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ന്യൂസ്റ്റാറിൽ 100% വിജയം! പ്ലസ്-ടൂവിലും സ്കൂൾ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ന്യൂസ്റ്റാറിൽ

Friday, March 21, 2014

ന്യൂസ്റ്റാർ

ന്യൂസ്റ്റാർ
(ഒരു ബഹുമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം)
തട്ടത്തുമല
ഫോൺ: 9446272270, 0470-2648498
-മെയിൽ: newstarthattathumala@gmail.com
ബ്ലോഗ്: www.newstarcollege.blogspot.in
ഫെയ്സ്ബൂക്ക്:www.facebook.com/newstarcollege

ന്യൂസ്റ്റാറിന്റെ  പ്രത്യേകതകൾ

ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്കും മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ക്ലാസ്സുകൾ
ഇംഗ്ലീഷിൽ കുട്ടികളുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഗ്രാമർ ബെയ്സ്ഡ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾ
ഇംഗ്ലീഷ്, കണക്ക്  എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ട്യൂഷൻ സൌകര്യം
ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്റ്റേറ്റ് & സി.ബി.എസ്.സി സിലബസ്
പ്ലസ്- വൺ, പ്ലസ്- ടൂ സ്കൂൾ ഗോയിങ് & ഓപ്പൺ സ്കൂൾ (സയൻസ്, ഹ്യുമാനിറ്റീസ്, കോമേഴ്സ്)
പ്ലസ്- വൺ, പ്ലുസ്- ടൂ സയൻസ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസ് ഓറിയന്റഡ്  ക്ലാസ്സുകൾ, പ്രാക്ടിക്കൽ സൌകര്യം
ഡിഗ്രി പാരലൽ & ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
ഹിന്ദി പ്രചാരസഭാ ക്ലാസ്സുകൾ
സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ് റൂം, ഓൺലെയിൻ ക്ലാസ്സുകൾ
കമ്പ്യൂട്ടർ & സയൻസ് ലാബ് അറ്റാച്ച്ഡ്
കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾ
കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സുകൾ
കമ്പ്യൂട്ടർ & ഇന്റെർനെറ്റ് സാക്ഷരതാ ക്ലാസ്സുകൾ
ബി-ടെക്ക് സ്പെഷ്യൽ ട്യൂഷൻ
പി.എസ്.സി കോച്ചിംഗ് (ഓൺലെയിൻ & റെഗുലർ ക്ലാസ്സുകൾ)

ഇതുവരെ നൽകിയ സഹകരണങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി; തുടർന്നും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു!
പ്രിൻസിപ്പാൾ
. . സജിം

NEWSTAR COLLEGE
Thattathumala PO, Thiruvananthapuram-695614
(Computer & science Lab attached)
Classes: 1 to X,  (English & Malayalam medium), +1,+2, (All groups, Going & Open ), Degree, P.G, Computer, Internet, Music, Arts,etc.
Blog: easajim.blogspot.in
Twitter: www.twitter.com/easajim
facebook: www.facebook.com/easajim

Monday, March 3, 2014

വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ

 ന്യൂസ്റ്റാർ
തട്ടത്തുമല
 
Phone: 9446272270, 0470-2648498
Email: newstarthattathumala@gmail.com, Website:  www.newstarcollege.blogspot.in
Facebook: www.facebook.com/newstarcollege

ന്യൂസ്റ്റാർ കോളേജ് പുതിയ അദ്ധ്യയന വർഷത്തിലേയ്ക്ക്………

വെക്കേഷൻ  ക്ലാസ്സുകൾ  2014 ഏപ്രിൽ 2 ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്നു.. പ്ലസ്-വൺ പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ്സുകളും,  ഇംഗ്ലീഷിൽ കുട്ടികളുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഗ്രാമർ ബെയ്സ്ഡ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളും, കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സുകളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും അന്ന്  തുടങ്ങും. പത്താം ക്ലാസ്സിലാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് 2014  മാർച്ച് 10 തിങ്കളാഴ്ച ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കും.

സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ് റൂ‍മുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സുകൾ, ആവശ്യാനുസരണം സ്പെഷ്യൽ ട്യൂഷൻ, ഹിന്ദി പ്രചാരസഭാ ക്ലാസ്സുകൾ, എൻട്രൻസ് കോച്ചിംഗ്, ലാബ് സൌകര്യം

Classes:
1 to X, (English & Malayalam medium), +1,+2, (All groups, Going & Open ),
Degree, P.G, Computer, Internet, Music, Arts,etc.

ഇതുവരെ എല്ലാവരും നൽകിയ സഹകരണങ്ങൾക്കു നന്ദി!
തുടർന്നും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പ്രിൻസിപ്പാൾ
ഇ.എ.സജിം തട്ടത്തുമല
Email: easajim@gmail.com
Blog: www.easajim.blogspot.in
Facebook: www.facebook.com/easajim
Twitter : www.twitter.com/easajim
 
തട്ടത്തുമല,
5-3-2014