ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2015 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ തട്ടത്തുമല ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസിൽ ആകെ ലഭിച്ച രണ്ട് ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ന്യൂസ്റ്റാറിൽ 100% വിജയം! പ്ലസ്-ടൂവിലും സ്കൂൾ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ന്യൂസ്റ്റാറിൽ

Wednesday, August 12, 2015

പരീക്ഷ

ഫസ്റ്റ് ടേം പരീക്ഷകൾ

ന്യൂസ്റ്റാറിൽ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലെയും പ്ലസ് ടൂ ക്ലാസ്സുകളിലെയും   ഫസ്റ്റ് ടേം പരീക്ഷ 2015 ആഗസ്റ്റ് 15 ശനിയാഴ്ച ആരംഭിക്കും. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ  രാവിലെ 8 മണിമുതൽ 10-30 വരെയും 11 മണി മുതൽ 1 മണിവരെയുമാണ് പരീക്ഷാ സമയം. സ്ക്കൂളുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 7-15 നായിരിക്കും പരീക്ഷകൾ നടക്കുക. മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, സോഷ്യൽ സയൻസ്, ബെയ്സിക്ക് സയൻസ് ( ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി,  ബയോളജി), മാത്തമേറ്റിക്സ്, ഐ.റ്റി എന്ന ക്രമത്തിലാണ് ടൈം ടേബിൾ.

No comments: