ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2018 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്-ടു പരീക്ഷകളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം

Wednesday, August 12, 2015

പരീക്ഷ

ഫസ്റ്റ് ടേം പരീക്ഷകൾ

ന്യൂസ്റ്റാറിൽ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലെയും പ്ലസ് ടൂ ക്ലാസ്സുകളിലെയും   ഫസ്റ്റ് ടേം പരീക്ഷ 2015 ആഗസ്റ്റ് 15 ശനിയാഴ്ച ആരംഭിക്കും. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ  രാവിലെ 8 മണിമുതൽ 10-30 വരെയും 11 മണി മുതൽ 1 മണിവരെയുമാണ് പരീക്ഷാ സമയം. സ്ക്കൂളുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 7-15 നായിരിക്കും പരീക്ഷകൾ നടക്കുക. മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, സോഷ്യൽ സയൻസ്, ബെയ്സിക്ക് സയൻസ് ( ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി,  ബയോളജി), മാത്തമേറ്റിക്സ്, ഐ.റ്റി എന്ന ക്രമത്തിലാണ് ടൈം ടേബിൾ.

No comments: