ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2018 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്-ടു പരീക്ഷകളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം

Wednesday, October 3, 2012

പഠനയാത്ര

ന്യൂസ്റ്റാർ കോളേജ്
തട്ടത്തുമല

പഠനയാത്ര

പ്രിയ രക്ഷകർത്താക്കളെ,

ന്യൂസ്റ്റാർ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള ഈ വർഷത്തെ പഠന-വിനോദയാത്ര നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടിരിക്കേണ്ട  തെന്മല ഇക്കോ ടുറിസം പ്രോജക്ട് ഏരിയയാണ്  മുഖ്യ സന്ദർശനസ്ഥലം. കൂടാതെ കുളത്തൂപ്പുഴ, പാലരുവി, കുറ്റാലം തുടങ്ങിയ വിവിധ  സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിക്കും. രാവിലെ 7 മണിയ്ക്ക് യാത്ര തിരിച്ച് വൈകുന്നേരം  ആറു മണിയ്ക്ക് മുമ്പ് തിരിച്ചെത്തുവാൻ കഴിയും വിധമാണ് ഈ ടൂർ പ്രോഗ്രാം  നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള  വിനോദ സഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുവാനുള്ള ഈ ഒരു ദിവസത്തെ യാത്ര കുട്ടികൾക്കും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും ഒരു പോലെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഈ ലഘു പഠന-വിനോദ യാത്രാ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുവാൻ എല്ലാ കുട്ടികളോടും രക്ഷകർത്താക്കളോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം

പ്രിൻസിപ്പൾ,  
ന്യൂസ്റ്റാർ കൊളേജ്,  തട്ടത്തുമല
തട്ടത്തുമല, 
4-10-2012

No comments: