ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2018 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്-ടു പരീക്ഷകളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം

Wednesday, March 23, 2011

വെക്കേഷന്‍ ക്ലാസ്സുകള്‍


ന്യൂസ്റ്റാർ കോളേജ്

(ഒരു ബഹുമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം)

തട്ടത്തുമല

Phone: 0470-2648498, Mob:9446272270
email: newstarthattathumala@gmail.com
website: http://newstarcollege.blogspot.com


അടുത്ത അദ്ധ്യയന വർഷത്തിലേയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും 2011 ഏപ്രിൽ 11 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിയ്ക്ക് ആരംഭിക്കുന്നു. പ്ലസ്-വൺ, പ്ലസ്-ടു ക്ലാസ്സുകളും അന്നേദിവസം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

  • ഗ്രാമർ ബെയ്സ്ഡ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ്
  • ആവശ്യാനുസരണം സ്പെഷ്യൽ ട്യൂഷൻ
  • ഹിന്ദി പ്രചാരസഭാ ക്ലാസ്സുകൾ
  • എൻട്രൻസ് കോച്ചിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ
  • പി.എസ്.സി കോച്ചിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ


(Computer & Lab Attached)

Classes: 1 to X, (English &Malayalam medium), +1,+2, (All groups, Going & Open ), Degree, P.G, Computer, Internet, Music, Arts,etc.

ഇതുവരെ നൽകിയ സഹകരണങ്ങൾക്കു നന്ദി!
തുടർന്നും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

തട്ടത്തുമല,
20-3-2011

പ്രിൻസിപ്പാൾ

ഇ.എ.സജിം

No comments: