ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2018 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്-ടു പരീക്ഷകളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം

Thursday, November 11, 2010

QUESTION PAPER CLAASS 10


ചോദ്യപേപ്പർ പത്താംതരം


2010 നവംബർ മാസത്തിൽ സ്കൂളുകളിൽ നടന്ന അർദ്ധവാർഷിക പരീക്ഷയുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യപേപ്പർ. ഇത് തട്ടത്തുമല ഗവർണ്മെന്റ് സ്കൂളിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതാനും സ്കൂളുകളിൽ ചോദിച്ചതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യമാതൃകകളും മറ്റും താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും കാണാനും വിലയിരുത്തനുമാണ് ഇത് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇടുന്നത്. ഓരോ ഭാഗത്തു വച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വലുതാക്കി കാണാം!


2 comments:

പഞ്ചാരക്കുട്ടന്‍ said...

കൊള്ളാമല്ലോ കാലം പോയ പോക്കെ
എന്റെ വലയിലേക്ക് സ്വാഗതം

Anonymous said...

Free Amazing Fact/Word of the day/English Grammar/Quote of the day/Quiz/General Knowledge/Mobile/Internet/Computer/Health/Vaastu tips etc...in your mobile inbox. From your mobile type ON KNOWLEDGECENTRE & sms to 9870807070

======================

FREE Kerala Breaking News in your mobile inbox. From your mobile just type ON KERALAVARTHAKAL & sms to 9870807070


Both the sms channels are absolutely free anywhere in India. No SMS charges for receiving the news. LIFE TIME FREE service