ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2018 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്-ടു പരീക്ഷകളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം

Friday, May 8, 2009

എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷാഫലം -ലിങ്കുകൾ

എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷാ ഫലം രാവിലെ പതിനൊന്നര-പന്ത്രണ്ട്‌ മണിയോടെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിയ്ക്കപ്പെട്ടു. ന്യൂസ്റ്റാറിൽ തിളക്കമാർന്ന വിജയം. റൻസിയ്ക്ക്‌ പത്ത്‌ എ-പ്ലുസ്.

അതുല്യക്ക്‌ ഒൻപത്‌ എ.പ്ലുസ്, അശ്വതി അശോകന് എട്ട്‌ എ-പ്ലുസ്.തട്ടത്തുമല സ്കൂളിൽ പത്ത്‌ എ-പ്ലുസ് കിട്ടിയത്‌ രണ്ട്‌ കുട്ടികൾക്ക്‌ . അതിലൊന്നാണ് ന്യൂസ്റ്റാറിലെ റൻസി എന്ന മിടുക്കി.

ന്യൂസ്റ്റാറിലെ മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ആറും ഏഴും, ഒക്കെ എ-പ്ലുസുകൾ ഉണ്ട്‌. ഒന്നു രണ്ടു പേർ ഒഴികെ എല്ലാ‍ാ കുട്ടികളും വിജയിച്ചു. വിജയിക്കാത്തവർക്കും ഓരോ വിഷയങ്ങളേ കിട്ടാതെ വന്നുള്ളു. അവർക്കു സേ പരീക്ഷ എഴുതി ജയിക്കാവുന്നതാണ് .

റിസൾട്ടിന്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച്‌ വരുന്നു. വിജയികൾക്ക്‌ ആശംസകൾ!

എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷാഫലം അറിയുന്നതിനുള്ള ലിങ്കുകൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ വലതു വശത്ത്‌ നൽകിയിട്ടുണ്ട്‌

No comments: