ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2018 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്-ടു പരീക്ഷകളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം

Saturday, May 2, 2009

സാമ്യോക്തി അലങ്കാരങ്ങള്‍

സാമ്യോക്തി അലങ്കാരങ്ങള്‍

ഉപമ, ഉല്പ്രേക്ഷ, രൂപകം, ദീപകം, രൂപകാതിശയോക്തി മുതലായവയാണ് സാമ്യോക്തി അലങ്കാരങ്ങള്‍

ഉപമ:

ഒന്നിനോടൊന്നു സാദൃശ്യം ചൊന്നാലുപമയാമത്.

ഉദാ:
മന്നവേന്ദ്രാ വിളങ്ങുന്നു
ചന്ദ്രനെപ്പോലെ നിന്മുഖം

ഉല്പ്രേക്ഷ:

മറ്റൊന്നിന്‍ ധര്‍മ്മ യോഗത്താല്‍
അതുതാനല്ലയോ ഇത്
എന്നു വര്‍ണ്യത്തിലാശങ്ക
ഉല്പ്രേക്ഷാഖ്യായലംകൃതി

ഉദാ:

കോകസ്ത്രീ വിരഹത്തീയിന്‍
പുകയല്ലോ തമസ്സിത്‌

രൂപകം:

അവര്‍ണ്യത്തോടു വര്‍ണ്യത്തിന്ന-
ഭേദം ചൊല്‍ക രൂപകം

ഉദാ:

സംസാരമാം സാഗരത്തിലം-
സാന്തം മുങ്ങൊലാസഖേ

ദീപകം:

അനേകമേക ധര്‍മ്മത്തില-
ന്വയിപ്പതു ദീപകം

ഉദാ:

മദം കൊണ്ടാന ശോഭിയ്ക്കും
ഔദാര്യം കൊണ്ടു ഭൂപതി

രൂപകാതിശയോക്തി:

നിഗീരദ്യവസായം താന്‍ രൂപകാതിശയോക്തി

ഉദാ:

സരോജ യുഗളം കാണ്‍ക
ശരങ്ങള്‍ ചൊരിയുന്നിതാ

4 comments:

ഉറുമ്പ്‌ /ANT said...

കൊള്ളാം മാഷേ, തുടരുക

...പകല്‍കിനാവന്‍...daYdreamEr... said...

നല്ല ഉദ്യമം.. ആശംസകള്‍ സുഹൃത്തേ..

വികടശിരോമണി said...

നന്നായി,തുടരാനാവട്ടെ.

hAnLLaLaTh said...

നന്ദി ...
ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകള്‍..