ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2018 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്-ടു പരീക്ഷകളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം

Monday, April 6, 2009

ഏപ്രില്‍ ഡയറി

ന്യൂസ്റ്റാറിൽ അദ്ധ്യാപകൻ ആയിരുന്ന രാജേഷിന്റെ മ്ര്‌തുദേഹം സംസ്കരിച്ചു

തട്ടത്തുമല, ഏപ്രിൽ 7: ദുബായിയിൽ വച്ചു മരണം വരിച്ച തട്ടത്തുമല കുന്നിൽ വീട്ടിൽ രജേഷിന്റെ മ്ര്‌തുദേഹം ഇന്നു പുലർച്ചെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനതാവളത്തിൽ വച്ച്‌ ഏറ്റുവാങ്ങി തട്ടത്തുമലയിൽ പരേതന്റെ വീട്ടിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവന്നു. രാവിലെ എട്ടു മണിവരെ പൊതു ദർശനത്തിനു വച്ച ശേഷം സംസ്കരിച്ചു. ഭാര്യയും ഒരു കൈക്കുഞും ഉണ്ട്‌. തട്ടത്തുമല ന്യൂസ്റ്റാർ പാരലൽ കോളേജിൽ അദ്ധ്യാപകൻ ആയിരുന്നു.
ഇനി വീണ്ടും അടുത്ത അദ്ധ്യയന വർഷത്തിലേയ്ക്ക്‌. അല്പം ചില സ്ക്വാഡു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു.
കൂടുതലായി ഒന്നും ചെയ്തില്ല. വീടു വീടാന്തരം നിരന്തരം കയറിയുള്ള വലിയ സ്ക്വാഡു പ്രവർത്തനം ന്യൂ സ്റ്റാറിൽ പതിവുള്ളതല്ല. അത്യാവശ്യത്തിനു മാത്രമാണു ക്യാൻവാസിംഗ്
നടത്താറുള്ളത്‌

ന്യൂസ്റ്റാറിൽ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഏപ്രിൽ 1-നു തുടങ്ങി


  • ന്യൂസ്റ്റാർ കോളേജിൽ അടുത്ത അദ്ധ്യയന വർഷത്തിലേയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഏപ്രിൽ 1-നു ആരംഭിച്ചു.

  • ഹരിശ്രീയുടെ ജെൽ കോഴ്സിന്റെ ആദ്യ പത്തു സെറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ എപ്രിൽ 4-നു കൊണ്ടു തന്നു

ഓല മേഞ്ഞു

  • ഏപ്രിൽ 3-നു ഓല പൊളിച്ചു. 4-നു വീണ്ടും ഓലമേഞ്ഞു. 5-നു പ്രധാന പണികൾ മിക്കവാറും ഒക്കെ തീർന്നു.

  • ഇത്തവണ കുറച്ചു ഭാഗം സൈഡു മറകൾ ടിൻ ഷീറ്റു കൊണ്ടാക്കി.

No comments: