ന്യൂസ്റ്റാർ ഇക്കുറിയും മുന്നിൽ. 2018 മറ്റൊരു അഭിമാന വർഷം. ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്-ടു പരീക്ഷകളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ ഉൾപ്പെടെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം

Wednesday, October 1, 2008

പ്ലസ്-വണ്‍ ഏകജാലകം

പ്ലസ്-വണ്‍, മാനവികം ബ്ലോഗ്ഗര്‍ പറയുന്നു


പ്ലസ്-വണ്‍ ഏകജാലകം


പ്ലസ് വണ്‍ ഏകജാലകം സംബന്ധിച്ച വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ പലതും ദുരുദ്ദേശപരമാണ്. ഏകജാലക പ്രവേശനം തികച്ചും നീതിയുക്തമാണ്.ഒരു പുതിയ പരിഷ്കാരം എന്ന നിലയില്‍ സ്വാഭാവികമായ ചില പോരായ്മകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാതല അലോട്മെന്‍റ് ആയതിനാല്‍ അല്പംസങ്കീര്‍ണതകള്‍ഉണ്ട്.ക്രിയാത്മകമായ വിമര്‍ശനങ്ങളും നിര്‍ദേശ്ശങ്ങളുമാണ് അഭികാമ്യം.
ഓരോ സ്കൂളിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിച്ച്ച് അവ ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ എത്തിച്ച് മെരിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി നെറ്റില്‍ ഇട്ട് അതിന്‍പ്രകാരം അഡ്മിഷന്‍ നടത്തുന്നത് കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു.

No comments: